Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Türkiye Klinikleri Tıp Etiği - Hukuku - Tarihi Dergisi
c. 18, sayı 1, 2010

 

 

 

İÇİNDEKİLER

O. Dağlar Macar, '1897 Osmanlı-Yunan savaşı boyunca Osmanlı ordusunda yaralı bakımı ve hastalıklarla mücadele'

1-14

A.F. Özkan, 'The regulation and patent protection of pharmaceuticals in Turkey'

15-25

Y. Akkuş, 'Osmanlı vakıf kurumlarında tıp bilimlerinin gelişimi'

27-36

G. Dinç, 'İzmir'de basılan ilk tıp dergisi; Hıfzü's-Sıhha / Revue D'hygiene Populaire-Smyrne'

37-46

E. Yurtseven, İ. Başağaoğlu Köksal Vehid, A. Kaypmaz, 'Environmental health during the Ottoman era in sixteen century (an example of Nişân-ı hümâyûn)'

47-51

B. Tang, 'Insistence'

52-53

A. Namal, 'İstanbul Üniversitesi'nde 30 Eylül-1 Ekim 2009 tarihlerinde Dresden Teknik Üniversitesi Carl Gustav Carus Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü& İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Etiği Ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı işbirliğinde gerçekleştirilen "Musevilik ve Tıp" konulu X. Tıp Tarihi Kollokyumu hakkında'

54-62

H. Doğan, '7-8 Aralık 2009, İstanbul. Uluslararası Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım: Bölgesel Ülke Raporları Uzmanlar Çalıştayı'

63-66

'Kongre habreleri'

67-69

'Bilimsel olaylar'

70

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016