Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 
Mezopotamya kil tabletlerinde matematik
 


Christine Proust
Tablettes mathématiques de Nippur
Mésopotamie, début du deuxième millénaire avant notre ère
Thèse pour l'obtention du diplome de Docteur de l'Universite Paris-7 (2004)


Christine Proust
Nippur matematik tabletleri (Mezopotamya, milattan önce ikinci bin) Doktora tezi,
Paris-7 Üniversitesi 2004

 

Christine PROUST, Tablettes Mathématiques de Nippur (Nippur Matematik Tabletleri). Doktora tezi. 20 Kasım 2004. Universite Paris 7- Denis Diderot; c.I, 324 s.; c.2 (resimler) 37s. Variana Anatolica dizisinde (Editör: IFEA, De Boccard) yayımlanacaktır.
Özet (Birinci cildin arka kapağından alınmıştır)
Bu çalışmanın hedefi, paleo-babil dönemine (milattan önce ikinci binin başı) ait ve Nippur yerleşim merkezinden (orta Mezopotamya) gelen matematik tabletlerinin incelenmesidir. Bu tabletlerin büyük kısmı İstanbul'daki ve Philadelphia'daki arkeoloji müzelerinde korunan ve bir çoğu bugüne kadar yayımlanmamış olan öğrenci müsveddeleridir. Bu tip kaynaklara olan ilgi yenidir. Bu koleksiyonlar, ondokuzuncu yüzyılın sonunda Amerikalı arkeologlar tarafından gün ışığına çıkarılmış, ancak, o tarihten son senelere kadar incelenmemişti.
Bu tabletlerin analizi, onların yorumlanması için özellikle önemli bazı elements de contexte'i göz önüne alır. Böylece, bu koleksiyonların tarihine, keşiflerindeki ve korunmalarındaki şartları geniş yer ayrılmıştır. Bu tabletlerin yazarları, yani Eski Mezopotamya'nın en prestijli okullarından birinin "öğrenci-kâtip" (öğrenci-yazıcı)ları da bu tezde ele alınmıştır.
Bu belgelerin incelenmesinin ortaya koyduğu sorular üç ana tema etrafında toplanabilir:
1.Kâtip okullarında verilen matematik öğretimi, yazı öğretimi ile yakından ilişkilidir;
2.listelerin analizi, okullarda okutulan bilgilere has metinlerin şekli
3.Matematik araştırmalarında uygulanan hesap yöntemleri ve yazıların ortaya koyduğu sayı kavramları

Bu çalışma, İstanbul'daki tabletlerin edisyon kritiğine dayanmaktadır. Tabletlerin bir kısmı basılı olarak (metnin rekonstitüsyonu, katalog ve resimler), bir kısmı da digital (fotograflar ve katalog) ortamda belgelenmiştir.
Anahtar kelimeler: matematik, sayısal hesap, çarpma, sayı, sayma, konumsal 60 tabanlı sayma sistemi, sıfır, karşılıklar (inverse), metroloji, metroloji cetvelleri, alan, hacim, yazıcılar (katipler) okulu, ders, Sümerce, yazı, sözlük listesi, çiviyazısı, Mezopotamya, Nippur, paleo-babil dönemi

Mezopotamya atasözlerinden...

Satır 5-6
Hesapta uzman olan katip iyi yazı yazamaz,
Yazıda uzman olan katip iyi hesap yapamaz

 

 

 

 


 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016