Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


VIII. TÜRK  ECZACILIK  TARİHİ  TOPLANTISI
İstanbul, 29 - 30 Mayıs 2008
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

PROGRAM

29 Mayıs 2008 Perşembe

9.00 - 9.30 : KAYIT
9.30 - 10.00 : AÇILIŞ

10.00 - 10.45 : SUNUM - 1
Emre DÖLEN : Mekteb-İ Tıbbiye-İ Şâhâne'den Tıp Fakültesi'ne Haydarpaşa'nın Otuz Yılı (1903 - 1933). Bu sunumda 1903'de Haydarpaşa'da içinde bulunduğumuz binaya taşınan Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'nin ve 1909'dan sonra onu izleyen Darülfünun Tıp Fakültesi'nin burada bulunduğu otuz yıl içindeki serüveni  fotoğraflarla anlatılmaktadır.
10.45 - 11.00 : ARA

11.00 - 12.30 : I. OTURUM
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Afife MAT
Nuran YILDIRIM : Beledî İspençiyarlık Sanatının İcrasına Dair Nizamname (1861).
Afife MAT ve Michele NICOLAS : Osmanlı eczanelerinin başvuru kitabı : "l'Officine de       Dorvault".
Şeref ETKER : Toptaşı Bimarhanesi Eczanesi : Son dönemi 1913 - 1927.
Abdullah ÖZEN ve Halis YERLİKAYA : Yumurtanın başına gelenler.
Ekrem SEZİK, Mustafa ASLAN ve Sevtap HAN : Ankara'daki özel eczacılık yüksek okulları hakkında.
12.30 - 13.30 : ÖĞLE YEMEĞİ

13.30 - 15.00 : II. OTURUM
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Halis YERLİKAYA
Emre DÖLEN ve Çağlar DEMİRBAĞ USTA : Türkiye'de eczacılık doktoralarının başlaması ve 1982 öncesinde yapılan doktoralar.
Gülbin ÖZÇELİKAY : Türkiye'deki eczacılık fakültelerinde lisansüstü eğitimi.
Ekrem SEZİK ve Kazım Yaşar KOPRAMAN : Eczacı Mektebi'ne ait bir farmakognozi laboratuvar defteri.
Sevgi ŞAR : Türkiye'de dekanlık yapan kadın eczacılar ve eczacılığa yaptıkları katkılar.
Gözde ELGİN, Canan KARAALP, Bintuğ ÖZTÜRK, Zeki HAZNEDAROĞLU, Şüra BAYKAN EREL ve Ulvi ZEYBEK : 80 yıllık bir çınar : Prof. Dr. Necmettin Zeybek.
15.00 - 15.15 : ARA

15.15 - 16.30 : III. OTURUM
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Emre DÖLEN
Hale ÖZCÖMERT COŞKUN : Skorbit ve Vitamin C.
Zeki TEZ : Paracelsus'un "işaret" öğretisinin ışığında Giambatista della Porta'nın fizyonomi çalışmaları.
Halil TEKİNER : Haldun Taner ve bir dönemin eczacılığına ışık tutan tiyatro eseri : "Fazilet Eczanesi".
Mert SANDALCI : Abdi İbrahim Türk Eczacılık Tarihi Arşivi hakkında.

16.30 - 17.00 : ECZACILIK TARİHİ DERNEĞİ KURULMASI HAKKINDA TARTIŞMA

30 Mayıs 2008 Cuma

10.00 - 11.30 : IV. OTURUM
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Şefik GÖRKEY
Halil TEKİNER : Karikatürlerde eczacılık.
Christiane STAIGER : Medicinal use of apple cider : A historical compendium.
Hale ÖZCÖMERT COŞKUN : İlaç sanayiinin doğuşu ve sentetik ilaçlar.
S. Özgür SARI ve Esat N. ERYILMAZ : Klinik kılavuzlar ve kanıtı dayalı tıp bağlamında klinik eczacılık uygulamalarında bilgi yönetimine standartlara dayalı bir yaklaşım.
Gürkan SERT ve Tolga GÜVEN : "İlaçların Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Taslağı"nın onam verme yetkisi olmayanlardan onam alınması ile ilgili hükümlerinin tıp etiği açısından incelenmesi.

11.30 : ABDİ İBRAHİM İLAÇ FABRİKASI'NDAKİ TARİH ECZANELER GEZİSİ İÇİN HAREKET
13.00 - 14.00 : ÖĞLE YEMEĞİ
14.00 - 15.00 : ECZANELERİN GEZİLMESİ

15.00 - 16.15 : SUNUM - 2
Mert SANDALCI : Eczacılık tarihinden çeşitlemeler. Araştırmacı Mert Sandalcı tarafından hazırlanan bu sunum, Türk Eczacılık Tarihine ışık tutacak belgelerin farklı bir bakış açısıyla değerlendirilerek gerek eczacıların, gerekse eczacılık fakültelerinde okumakta olan öğrencilerin meslek tarihlerine karşı ilgilerini arttırmayı amaçlıyor. Tarihe ışık tutacak belgelerin yok oluşunu ancak tarihi topluma sevdirebildiği oranda kurtarabileceğine inanan Sandalcı, evvel emirde etkin bir tarih bilincini tüm eczacılara ve eczacılık öğrencilerine aşılamayı hedefliyor. Bu yola baş koyduğunda Sandalcı'nın hareket noktası bir zamanlar Prof. Dr. Süheyl Ünver'in, Tıp Tarihi ve Deontoloji derslerinin devam mecburiyeti olmamasına karşın dolup taşması olmuş. Bunun nedenini konuya gönülden bağlı bir araştırmacının ele aldığı olaylar üzerinde ilginç, çarpıcı, çoğu kez popüler ya da abartılı sayılabilecek yorumlar yaparak, dinleyenleri etkilemesi olarak açıklıyor. Bu düşünce ile harekete geçen Sandalcı bir konferans dizisi projesi hazırlamış. Bu proje Abdi İbrahim İlaç Firması tarafından desteklenerek bu günlerde hayata geçirilmiş. Sunum çeşitli illerin yanı sıra Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrencilerle buluşmuş.

 16.30 : KAPANIŞ

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016